Audit
Support

DATA ANALYSES

Sifters

De werkzaamheden van de accountant, (business) controller en internal auditor worden sterk vereenvoudigd door het gebruik van data-analyses. Zij komen meer te weten over de organisatie. Niet alleen over de verwerking van transacties in de boekhouding, maar ook over de onderliggende bedrijfsprocessen én de interne beheersingsmaatregelen in de gebruikte systemen. Data-analyse vergroot de efficiency én de effectiviteit van de jaarrekeningcontroles en interne beheersing. Wij helpen hierbij.

FOCUS

Het onttrekken van data uit bronsystemen, het vervolgens prepareren, interpreteren en presenteren van relevante (financiële) data-analyses én het aanreiken van vaktechnische verantwoording zijn geen eenvoudige taken. Het zijn disciplines waar wij ons sterk in gespecialiseerd hebben. Met onze ondersteuning wordt op een efficiënte manier controlebewijs verkregen, waardoor de accountant de focus kan leggen op het steeds slimmer opzetten van de controles en het rapporteren van relevante bevindingen voor het management van haar klanten. Op hun beurt verkrijgen de (business) controller en de internal auditor scherp inzicht in de processen en transacties. Hierdoor beschikken zij over relevante informatie waarmee zij tijdiger en nauwkeuriger bevindingen kunnen rapporteren aan management en directie.

GENERIEKE EN MAATWERK-ANALYSES

Onze generieke data-analyses stellen we middels dashboards, als cloud-service, beschikbaar. Het aanschaffen van licenties voor een BI-tool is daarmee niet meer nodig. Daarnaast hebben we specifieke analyses en dashboards voor bepaalde branches (o.a. fashion/retail, transport, bouw/projecten) paraat staan. Sifters kunnen de analyses in principe uitvoeren voor alle gangbare ERP-pakketten en bankapplicaties. Daarbij zijn we uiteraard gelimiteerd door de mogelijkheden van het pakket én de gegevens die daadwerkelijk in het pakket worden geregistreerd. Lees verder om een indruk van onze analyses te verkrijgen.

LEES VERDER

“ANALYSES DIE WORDEN UITGEVOERD MET AUDIT DATA-ANALYTICS ZIJN MEER VERFIJND, BREDER TOEGEPAST EN VEEL SNELLER. HIERDOOR KUNNEN AUDITORS MEER TIJD BESTEDEN AAN DE DINGEN DIE ER TOE DOEN.”

Sifters