De drie zeven van Socrates

Socrates (469-399 v.Chr.) hield van efficiëntie. Hij wilde alléén bezig zijn met wat waar, goed en nodig was. Kunnen wij daar nog iets van leren?
Klanten verwachten steeds meer van organisaties en zij bepalen ook steeds meer zelf wanneer en hoe ze bediend willen worden, en via welke kanalen. Als het hem niet bevalt, gaat hij ergens anders heen. Een fout van een medewerker kan een klant wegjagen. Een structurele fout in het proces jaagt een hele groep weg. De drie zeven van Socrates kunnen helpen om dit te voorkomen.

 

Het principe van de drie zeven staat aan de basis van wat wij doen en misschien is dit verhaal wel de reden dat Sifters zijn geworden. Het verhaal gaat zo:

Op een dag kwam een man bij de Griekse filosoof Socrates. “Luister, Socrates, ik moet je beslist iets vertellen!” Als altijd ad rem onderbrak Socrates hem: “Voordat je verder gaat; heb je dat wat je mij wilt vertellen al gezeefd door de drie zeven?”
“Drie zeven?”, vroeg de man vol verbazing.
“Ja, beste vriend. Laten we eens kijken of dat wat je mij wilt zeggen door de drie zeven komt. De eerste zeef is de waarheid. Heb jij van alles wat je me wilt vertellen gecontroleerd of het waar is?”
“Nee, ik hoorde erover vertellen en toen …”
“Zozo … Maar dan heb je het vast wel met de tweede zeef onderzocht. Dat is de zeef van het goede. Is dat wat je me wilt vertellen iets goeds?” Aarzelend antwoordde de ander: “Nee, integendeel …”
“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we nu de derde zeef nog toepassen. Is het nodig dat je mij dit vertelt?”
“Nou, niet direct …” Toen zei de wijze glimlachend: “Als het niet waar, niet goed en niet nodig is, vergeet het dan en belast jezelf en mij er niet mee.”

De drie zeven en Sifters

Maar, wat heeft dit verhaal over de drie zeven te maken met Sifters en met het stroomlijnen van processen? Waarheid betekent voor ons dat we werken met feitelijke data, en geen schattingen of veronderstellingen. Goedheid betekent dat we streven naar goede processen: niet een beetje bijschaven maar werk- en bedrijfsprocessen die goed lopen en geen tijd en geld verspillen. Noodzakelijkheid betekent dat alleen gestroomlijnde processen goed genoeg zijn als je waarde wilt toevoegen voor je klanten, en zo je missie en bestaansrecht waarmaakt.

Zeef van de waarheid:

Als wij iets zeggen over het procesverloop, willen we er vooraf zeker van zijn dat het exact zo en niet anders is. ‘Ik denk dat het zó werkt’ en ‘volgens mij gaat het altijd zó’ is voor ons niet voldoende. Process mining haalt procesdata door ‘de zeef van waarheid’ zodat de werkelijke situatie zichtbaar wordt.

De zeef van goedheid:

‘Goed’ staat voor nieuwe inzichten waarmee organisaties zich kunnen verbeteren. Inzichten die gebouwd zijn op de feiten (‘waarheid’), waardoor
organisaties de juiste keuze kunnen maken voor hun werk- en bedrijfsprocessen. De effectiviteit (klantbeleving), efficiëntie (kosten) en risicobeheersing (betrouwbaarheid) gaan met stappen vooruit. Door continu te verbeteren op basis van LEAN wordt verbeteren een continu proces waar medewerkers plezier aan beleven.

De zeef van noodzakelijkheid:

Is alles wat je als organisatie doet noodzakelijk en voegt het waarde toe? Zolang het antwoord niet voor 100% ja is, blijft het nodig (en nuttig!) om onnodige activiteiten uit te zeven (siften). Wat overblijft is een proces waarmee de klant hiermee in één keer goed wordt bediend.

RECENTE ARTIKELLEN

Comments are closed.